Direct afvoeren Douane / vernietigingspartij aanmelden Aanvraag container / Organic Bio Box

Semler

Diensten

Onze dienstverlening wordt onderverdeeld in 4 deelactiviteiten:

 • inzameling en verwerking Over Datum Producten (ODP)
 • inzameling en verwerking Keukenafval (Swill)
 • inzameling en verwerking industriële afkeur en recall producten
 • inzameling en verwerking gebruikte frituurvetten/oliën

Deze afvalstromen komen o.a. vrij bij keukens en kantines, ziekenhuizen, kazernes, restaurants en supermarkten en levensmiddelen industrieën. Semler BV verwerkt alle ingezamelde organische afvalstoffen efficiënt volgens de wettelijke richtlijnen EU 1069/2009. Gebruikte frituurvetten en oliën worden verwerkt tot biodiesel, en organische reststromen worden in Biogascentrales omgezet in thermische en elektrische energie.

Over Datum Producten (ODP)

img-diensten-odp

Wij zamelen als bedrijf ODP-producten in. Dit staat voor Over-Datum-Producten. Hieronder verstaan wij alle verpakte voedingsmiddelen. Hierbij moet u denken aan verpakte voedingsmiddelen die bijvoorbeeld niet meer verkocht mogen worden door bijvoorbeeld:

 • Productiefouten
 • Verstreken houdbaarheidsdatum
 • Beschadigde producten door breuk of valschade.

De inzamelmiddelen die wij hiervoor inzetten zijn:

 • 240 Liter minicontainer (blauw met groene deksel)
 • 600 Liter kunstofbak (vloeistofdicht, met zak en deksel)
 • 1000 Liter kunstofbak (vloeistofdicht, met zak en deksel)

Deze emballage middelen worden altijd schoon en gedesinfecteerd geleverd bij de klant conform HACCP-richtlijnen.


Keukenafval (Swill)

img-diensten-keukenafval

Één van onze soorten dienstverlening die wij leveren is het inzamelen en verwerken van keukenafval. Hierbij moet u denken aan bereid of onbereid voedsel wat overblijft en niet meer geconsumeerd wordt.

Conform de EG verordening 1069/2009 dient dit apart ingezameld en verwerkt te worden door de hiervoor gecertificeerde bedrijven.

Als inzamelmiddelen gebruiken wij hiervoor de Organic Bio Box en de 120L minicontainer.

Deze emballage middelen worden altijd schoon en gedesinfecteerd geleverd bij de klant conform HACCP-richtlijnen.

Recall

img-diensten-industrieel

Semler B.V. is speciaal ingericht voor de inzameling en verwerking van recall-partijen.

Zoals bijvoorbeeld:

 • Frisdranken met productiefouten in alle soorten verpakkingen.
 • Voedingsmiddelen met productiefouten in alle soorten verpakkingen.
 • Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor het aanleveren van deze partijen. Indien gewenst kunnen wij dit ook landelijk voor u inzamelen.

Gebruikt frituurvet

img-diensten-frituurvet

Naast de reguliere voedingsmiddelen zamelen wij ook gebruikte plantaardige oliën en vetten in. Hierbij moet u denken aan:

 • Gebruikt oliën/vetten in klein verpakking
 • Gebruikt oliën/vetten in grootverpakking
 • Gebruikte oliën/vetten zonder verpakking
 • Boters
 • frituurvetten

Voor het inzamelen van oliën/vetten kunnen wij u diverse soorten emballage middelen aanbieden, bijvoorbeeld:

 • Afsluitbare vaten (60 & 150 Liter)
 • IBC vaten (1000 Liter)
 • 240 Liter minicontainer (blauw met gele deksel) t.b.v. klein verpakkingen.
 • Pallets