Direct afvoeren Douane / vernietigingspartij aanmelden Aanvraag container / Organic Bio Box

Semler

Duurzaamheid

Semler heeft als visie dat al hun grondstoffen zo samengesteld worden, dat ze na hun levenscyclus herbruikbaar zijn of afbreekbaar tot grondstoffen voor nieuwe, gelijkwaardige of hoogwaardige producten. Dit leidt tot oneindige kringlopen van producten zonder dat daarbij afval ontstaat. Hiervoor hebben we twee processen waarbij we de grondstoffen omzetten in nieuwe hoogwaardige producten namelijk vergisting en compostering.