Direct afvoeren Douane / vernietigingspartij aanmelden Aanvraag container / Organic Bio Box

Semler

Inzamelmiddelen

Semler stelt diverse soorten emballage middelen ter beschikking voor de inzameling van de verschillende afvalstromen.

1) Over Datum Producten (ODP) / Breukafval

Kunststof 2-wiel minicontainer met een inhoud van 240 liter.
Of: kunstof palletboxen met een inhoud van 600 liter.

2) Keukenafval / Swill

Kunststof 2-wiel minicontainers met een inhoud van 120 liter.
De Organic Bio Box.

3) Afgewerkte frituurvetten / oliën

Kunststof dekselvaten met een inhoud van 60 of 150 liter voor losse olie. Kunststof 2-wiel minicontainer met een inhoud van 240 liter voor verpakt vet.

4) Recall Producten / industriële afkeurproducten

Een recall (of retourname) is een door een leverancier of producent aangegeven actie waarbij een bepaald product, productrange of partij producten van de markt wordt gehaald omdat deze niet voldoen aan afgesproken (wettelijke) normen en specificaties.

Recall producten kunnen in alle varianten aangeleverd worden bij Semler.